Số lượng: 01

Công việc chính

– Kiểm tra đối chiếu số liệu, dữ liệu chi tiết và tổng hợp giữa các đơn vị nội bộ.
– Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
– Kiểm tra tính hợp lý và chính xác về số dư cuối kỳ với các báo cáo chi tiết.
– Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, tài sản cố định, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế giá trị gia tăng.
– Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty.
– Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.
– Thống kê và thực hiện báo cáo tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
– Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến trong quy trình kế toán.
– Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Yêu cầu công việc 

– Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.
– Kinh nghiệm ít nhất 2 năm trở lên ở vị trí kế toán tổng hợp.
– Kinh nghiệm quyết toán thuế hoặc hỗ trợ việc quyết toán thuế.
– Có hiểu biết về hình thức công ty tập đoàn nhiều đơn vị thành viên.
– Khả năng tổng hợp và phân tích báo cáo.
– Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán Misa).

Địa điểm làm việc 

ROVI BUILDING
Số 4 Hát Giang, phường 2, quận Tân Bình

Leave A Comment

Tòa nhà ROVI Holdings – 4 Hát Giang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Hotline: 19002681

Email: info@roviholdings.vn

THỜI GIAN LÀM VIỆC

THEO DÕI CHÚNG TÔI