Awesome Image

Quản Trị Doanh Nghiệp

Rovi Holdings hướng tới quản trị doanh nghiệp tối ưu, tinh gọn và minh bạch. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đã, đang và sẽ tập trung vào các hoạt động chính sau đây:

  • Ứng dụng công nghệ và mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo để tạo sự khác biệt. Chuyển đổi số toàn diện hoạt động kinh doanh các công ty thành viên của Rovi Holdings trong năm 2022 và hướng tới triển khai hệ thống quản trị doanh nghiệp toàn diện (ERP) vào năm 2023.
  • Hiệu quả trên từng hành động.
  • Quyết liệt đạt những mục tiêu.
  • Tập trung xây dựng và phát triển nhân tài.
  • Nâng cao vai trò thủ lĩnh của đội ngũ Lãnh đạo & Quản lý cấp trung.
  • Phát triển văn hoá doanh nghiệp dựa những giá trị cốt lõi của công ty.

Tòa nhà ROVI Holdings – 4 Hát Giang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Hotline: 19002681

Email: info@roviholdings.vn

THỜI GIAN LÀM VIỆC

THEO DÕI CHÚNG TÔI