CHỌN LỰA NHÂN SỰ PHÙ HỢP CHO TỪNG CÔNG VIỆC

Right person for the right job!

Đây chính là tiêu chí quan trọng hàng đầu của chúng tôi. Đồng thời, phát triển hệ thống nhân sự có thái độ chuyên nghiệp, có chuyên môn cao và có tâm với nghề là sứ mệnh mà chúng tôi lựa chọn để phát triển nhân sự cho Rovi Holdings.

Nếu bạn muốn thử thách bản thân và đạt được những thành tựu vượt bậc trong sự nghiệp của mình, hãy tham gia cùng đại gia đình Rovi Holdings!

Tòa nhà ROVI Holdings – 4 Hát Giang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Hotline: 19002681

Email: info@roviholdings.vn

THỜI GIAN LÀM VIỆC

THEO DÕI CHÚNG TÔI