Awesome Image

Tuyển dụng Rovi Holdings

CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ (PLANNING)

Số lượng: 01 Công việc chính  – Xây dựng kế hoạch ngân sách và kiểm soát tiến độ thực hiện kế hoạch của từng đơn vị thành viên. – Quản lý và kiểm soát hồ sơ Kế toán – Tài chính các Công ty thành viên. – Đề xuất các giải pháp nhằm quản trị […]

BUSINESS ANALYST

Quantity: 01 Man Duties – Supporting and implementing various development projects. – Effectively undertake the requirement elicitation, document and analysis, solution design, testing definition and execution. – Document the enhancement recommendations from project managers and business stakeholders and evaluate site design and functionality. – Effectively analyze and monitor the services, market trends, and customer requirements. […]

ASISTANT TO VP, HR

Quantity: 01 Man Duties – Follow up and manage VP’s daily schedules and travel arrangement. – Assist VP of HR and coordinate with project team for HR consulting projects with business partners. – Assist in making reports as required by collecting, selecting, analyzing and synthesizing. – Assist VP in BOD meetings and take minutes. – […]

NHÂN VIÊN DIGITAL MARKETING

Quantity: 01 Man Duties – Plan and execute optimally advertising campaigns on Facebook, Google, Zalo, Youtube… and manage advertising budget. – Optimize and analyze datas from traffic sources, advertising content… to optimize advertising costs and improve the quality of data from advertising channels. – Directly manage and analyze customer insights to optimize ad targeting through […]

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CHI TIẾT

Số lượng: 01 Công việc chính  – Kiểm tra tính chính xác và hợp lệ các chứng từ trước khi lập lệnh thu, chi. – Thực hiện hạch toán và xử lý các nghiệp vụ phát sinh, đề xuất cải thiện (nếu có). – Thu thập và tổng hợp, xử lý các thông tin, số […]

Business Analyst

Number hired: 1 Job Description: – Supporting and implementing various development projects.– Effectively undertake the requirement elicitation, document, and analysis, solution design, testing definition, and execution.– Document the enhancement recommendations from project managers and business stakeholders and evaluate site design and functionality.– Effectively analyze and monitor the services, market trends, and customer requirements,– Interact with […]

Trợ lý Nhân sự

Số lượng: 1 Công Việc Chính: – Theo dõi và quản lý lịch trình hàng ngày và sắp xếp việc đi lại của Phó Tổng giám đốc;– Hỗ trợ sắp xếp và lập biên bản các buổi họp hoặc đào tạo có liên quan;– Hỗ trợ lập các báo cáo bằng cách thu thập, lựa […]

Nhân viên Digital Marketing

Số lượng: 1 Công Việc Chính: – Theo dõi và quản lý lịch trình hàng ngày và sắp xếp việc đi lại của Phó Tổng giám đốc;– Hỗ trợ sắp xếp và lập biên bản các buổi họp hoặc đào tạo có liên quan;– Hỗ trợ lập các báo cáo bằng cách thu thập, lựa […]

Kế toán tổng hợp

Số lượng: 1 Công Việc Chính: – Kiểm tra đối chiếu số liệu, dữ liệu chi tiết và tổng hợp giữa các đơn vị nội bộ;– Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh;– Kiểm tra tính hợp lý và chính xác về số dư cuối kỳ với các báo cáo chi tiết;– […]

Tòa nhà ROVI Holdings – 4 Hát Giang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Hotline: 19002681

Email: info@roviholdings.vn

THỜI GIAN LÀM VIỆC

THEO DÕI CHÚNG TÔI