Awesome Image

Tuyển dụng Rovi Logistics

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Số lượng: 01 Công việc chính – Kiểm tra đối chiếu số liệu, dữ liệu chi tiết và tổng hợp giữa các đơn vị nội bộ. – Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh. – Kiểm tra tính hợp lý và chính xác về số dư cuối kỳ với các báo cáo […]

Tòa nhà ROVI Holdings – 4 Hát Giang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Hotline: 19002681

Email: info@roviholdings.vn

THỜI GIAN LÀM VIỆC

THEO DÕI CHÚNG TÔI