Awesome Image

Kế toán tổng hợp - Rovi Holdings

Số lượng: 1

Công Việc Chính:

– Kiểm tra đối chiếu số liệu, dữ liệu chi tiết và tổng hợp giữa các đơn vị nội bộ;
– Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh;
– Kiểm tra tính hợp lý và chính xác về số dư cuối kỳ với các báo cáo chi tiết;
– Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, tài sản cố định, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế giá trị gia tăng;
– Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty;
– Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở;
– Thống kê và thực hiện báo cáo tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu;
– Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến trong quy trình kế toán;
– Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý

Yêu Cầu Công Việc: 

– Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;
– Kinh nghiệm ít nhất 2 năm trở lên ở vị trí kế toán tổng hợp;
– Kinh nghiệm quyết toán thuế hoặc hỗ trợ việc quyết toán thuế;
– Có hiểu biết về hình thức công ty tập đoàn nhiều đơn vị thành viên;
– Khả năng tổng hợp và phân tích báo cáo;
– Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán Misa).

Địa Điểm Làm Việc:

ROVI BUILDING
số 04 Hát Giang, phường 2, quận Tân Bình

    Tòa nhà ROVI Holdings – 4 Hát Giang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.

    Hotline: 19002681

    Email: info@roviholdings.vn

    THỜI GIAN LÀM VIỆC

    THEO DÕI CHÚNG TÔI